Tel: 648 52 37 06

FIRST LEGO LEAGUE

JR

La FIRST Lego League Junior
és una branca de la
competició de robòtica
FIRST Lego League dirigida a
joves d'entre 6 i 9 anys.
Durant la temporada, els
equips han de proposar una
solució a un problema per
mitjà d'una maqueta feta
amb Lego. Enguany, el repte
tracta sobre la construcció i
les ciutats saludables.

Què és

"Amb les escoles, la nostra proposta és
seguir una programació especial per tal
d'alternar les activitats: una setmana
classe de robòtica i l'altre FLL Jr."

Com ho treballem?